Dzięki EURO 2012 wzrosną przychody z turystyki na następne lata
Utworzono dnia: 2011-07-24

Według raportu spółki PL.2012, koordynującej i nadzorującej przedsięwzięcia przygotowawcze do Euro 2012 w Polsce, dzięki organizacji Mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie w latach 2012-2020 łącznie przychody z turystyki urosną w Polsce o 5 mld zł. W samym tylko czerwcu 2012 r. wzrost wyniesie 768 mln zł. Zdaniem autorów raportu, w latach 2008-2020 skumulowana wartość PKB dzięki EURO 2012 urośnie o 27,9 mld zł, zaś wpływy podatkowe wzrosną o 5,9 mld zł. 

"W scenariuszu podstawowym łącznie w latach 2012-2020 przychody z turystyki zagranicznej w wyniku organizacji UEFA EURO 2012 powinny wzrosnąć o 5,0 mld zł (w cenach stałych z 2008 r.), z czego najwyższy roczny wzrost nastąpi w 2012 r. dzięki przyjazdom kibiców i gości zagranicznych do miast goszczących rozgrywki" - napisano w raporcie.

"Roczny napływ turystów zagranicznych przyjeżdżających na wypoczynek do Polski zwiększy się (w latach 2012-2020 - PAP) o 489 tys. osób" - dodano.

Raport zawiera pewien margines błędu, swego rodzaju widełki oceniające dodatkowe przychody z turystyki zagranicznej w latach 2012-2020. W opcji pesymistycznej przychody wyniosą 1,1 mld zł, zaś w opcji optymistycznej ukształtują się one na poziomie 6,0 mld zł.

Zdaniem autorów raportu, w samym czerwcu 2012 r. do Polski przy okazji Mistrzostw przyjedzie ponad 800 tys. turystów i kibiców, a wzrost przychodów z turystyki w tym miesiącu wyniesie 768 mln zł.

"W scenariuszu podstawowym liczba turystów zagranicznych, którzy przyjadą do Polski w czerwcu 2012 r. w związku z EURO 2012, wyniesie 820,8 tys., z czego 453,5 tys. pozostanie w Polsce dłużej niż jeden dzień. Stanowi to 35,7 proc. rocznej liczby turystów, jacy przyjechali w 2008 r. do 4 miast, które będą gościły rozgrywki Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej" - napisano. Przypominamy, że chodzi o Warszawę, Poznań, Wrocław i Gdańsk

"Wzrost przychodów z turystyki w czerwcu 2012 r. wyniesie w wariancie podstawowym 768 mln zł w cenach stałych z 2008 r. (844,9 mln zł w cenach bieżących). W ramach tego efektu 25,8 proc. łącznych przychodów będą stanowić wydatki zagranicznych zwykłych kibiców stadionowych, 41,5 proc. wydatki pozostałych zagranicznych kibiców zasiadających na stadionach (gości UEFA, sponsorów i VIPów), a 32,6 proc. wydadzą w Polsce kibice zagraniczni bez biletów na stadion, którzy będą oglądali mecze w strefach kibica" - dodano.

Wg raportu ekonomicznym efektem EURO 2012 jest przyrost PKB o 2,1 proc. jego wielkości z roku 2009 dla scenariusza podstawowego, przy czym przyrost ten rozłożony jest na lata 2008-2020. Absolutna wartość skumulowanego wzrostu PKB wynosi 27,9 mld zł w wariancie podstawowym.

Autorzy raportu prognozują, że szybsza realizacja inwestycji w infrastrukturę transportową na skutek organizacji EURO 2012 przełoży się na zwiększenie produktywności w latach 2010-2014, przy czym maksymalne odchylenie (In plus) od scenariusza "Bez Euro" wystąpi w 2012 r. i wyniesie 0,3 proc., 0,4 proc. i 0,2 proc. odpowiednio dla scenariusza podstawowego, optymistycznego i pesymistycznego.

"Najważniejszym źródłem dodatnich ekonomicznych efektów EURO jest przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę transportową - przyczynia się ono w 77,5 proc. do skumulowanego wzrostu PKB (dla scenariusza podstawowego). Kolejnymi - według wagi - czynnikami tego wzrostu są: przyspieszenie BIZ (udział w +efekcie EURO+ wynoszący 7,8 proc.), a następnie wzrost konsumpcji turystycznej (7,3 proc.), wykorzystanie stadionów i centrów pobytowych (6,4 proc.) oraz budżet operacyjny UEFA (1,0 proc.). Oznacza to, że na skumulowany wzrost PKB w latach 2008-2020 w ponad 90 proc. złożą się efekty podażowe (zwiększenie potencjału gospodarczego)" - napisano.

"Przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę transportową sprawi, że zwiększony napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich nastąpi wcześniej niż w scenariuszu +Bez EURO+. W przypadku BIZ maksymalne odchylenie od scenariusza BE wystąpi w 2013 r. i wyniesie 1,4 proc., dla scenariusza podstawowego" - napisano.

Autorzy raportu prognozują, że maksymalny przyrost zatrudnienia w stosunku do scenariusza "bez EURO" następuje w 2012 r. i wynosi 20-33 tys. osób (biorąc pod uwagę zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, w przeliczeniu na pełne etaty).

"Przeciętny roczny efekt w postaci przyrostu zatrudnienia, w porównaniu ze scenariuszem "bez EURO", wynosi 8,2 tys. osób w podstawowym wariancie symulacji" - napisano.

źródło: onet.pl
« przejdź do wszystkich aktualności